За нас

 

АДЕКС БЪЛГАРИЯ е социално отговорна компания, ориентирана изцяло и защитаваща финансовите интереси на потребителите.

Екипът ни е изграден от високо квалифицирани и мотивирани независими кредитни експерти, всеки с повече от 10 години опит и

експертиза, натрупани във водещи банки в България.

 

АДЕКС БЪЛГАРИЯ е дружество вписано в Регистъра на БНБ за кредитните посредници, с рег.№ BCI000011.

 

АДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД е администратор на лични данни, вписан в “Регистъра на администраторите на лични данни ” с

идентификационен номер 421402.

 

За нас

 

АДЕКС БЪЛГАРИЯ е социално отговорна компания,

ориентирана изцяло и защитаваща финансовите интереси на

потребителите.

 

Екипът ни е изграден от високо квалифицирани и мотивирани

независими кредитни експерти, всеки с повече от 10 години опит

и експертиза, натрупани във водещи банки в България.

 

АДЕКС БЪЛГАРИЯ е дружество вписано в Регистъра на БНБ за

кредитните посредници, с рег.№ BCI000011.

 

АДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД е администратор на лични данни,

вписан в “Регистъра на администраторите на лични данни ” с

идентификационен номер 421402.

 

За нас

 

АДЕКС БЪЛГАРИЯ е социално

отговорна компания, ориентирана изцяло

и защитаваща финансовите интереси на

потребителите.

 

Екипът ни е изграден от най-добрите

независими кредитни експерти

в България, всеки от нас с повече от 10

години опит и експертиза, натрупани във

водещи банки в България.

 

АДЕКС БЪЛГАРИЯ е дружество вписано в

Регистъра на БНБ за кредитните

посредници, с рег.№ BCI000011.

 

АДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД е администратор

на лични данни, вписан в “Регистъра на

администраторите на лични данни ” с

идентификационен номер 421402.

 

Партньори

Защо Адекс България?

Избирайки Адекс България за свой кредитен консултант и посредник, вие получавате:

Защо Адекс България?

Избирайки Адекс България за свой кредитен консултант и посредник, вие получавате:

Защо Адекс България?

Избирайки Адекс България за свой кредитен консултант и посредник, вие получавате: