Сподели за какво са ти необходими средства

и

ние ще ти предложим най-подходящия за теб банков кредит

Сподели за какво са ти необходими средства

и ние ще ти предложим най-подходящия за

теб банков кредит

Жилищен / ипотечен кредит

Покупката на собствен дом е една от най-значимите покупки, която правят повечето от нас. Екипът на Адекс България Ви помога да направите тази важна финансова стъпка, като Ви съдейства да получите най-подходящия банков кредит за покупка на жилище.

Независимо дали жилището, което сте харесали е с Разрешение за ползване или е в процес на строителство, дали е с еднократно плащане или с плащане на няколко транша, дали купувате жилището, за да живеете в него или с инвестиционна цел, ние ще предложим най-доброто за Вас кредитно решение и съдействие за успешно финализиране на сделката.

Отделете 60 секунди от времето си и ни изпратете кратко запитване с описание на желания ипотечен кредит и ние ще се свържем с Вас до 1 час, за да Ви предложим най-подходящия за Вас банков кредит. 

Жилищен / ипотечен кредит

Покупката на собствен дом е една от най-значимите покупки, която 

правят повечето от нас. Екипът на Адекс България Ви помога да

направите тази важна финансова стъпка, като Ви съдейства да

получите най-подходящия банков кредит за покупка на жилище.

Независимо дали жилището, което сте харесали е с Разрешение за

ползване или е в процес на строителство, дали е с еднократно

плащане или с плащане на няколко транша, дали купувате

жилището, за да живеете в него или с инвестиционна цел, ние ще

предложим най-доброто за Вас кредитно решение и съдействие за

успешно финализиране на сделката.

Отделете 60 секунди от времето си и ни изпратете кратко

запитване с описание на желания ипотечен кредит и ние ще се

свържем с Вас до 1 час, за да Ви предложим най-подходящия за

Вас банков кредит. 

Жилищен / ипотечен кредит

Покупката на собствен дом е една от най-значимите покупки, която правят повечето от нас. Екипът на Адекс България Ви помога да направите тази важна финансова стъпка, като Ви съдейства да получите най-подходящия банков кредит за покупка на жилище.

Независимо дали жилището, което сте харесали е с Разрешение за ползване или е в процес на строителство, дали е с еднократно плащане или с плащане на няколко транша, дали купувате жилището, за да живеете в него или с инвестиционна цел, ние ще предложим най-доброто за Вас кредитно решение и съдействие за успешно финализиране на сделката.

Отделете 60 секунди от времето си и ни изпратете кратко запитване с описание на желания ипотечен кредит и ние ще се свържем с Вас до 1 час, за да Ви предложим най-подходящия за Вас банков кредит.

Потребителски кредит

Всеки човек в определени моменти се нуждае от допълнителни средства за покупка на мечтания автомобил, ремонт на жилище, екскурзия, обучение, здраве. 

За да изживеете пълноценно тези мигове на щастие, екипът на Адекс България Ви съдейства да получите бързо и удобно най-изгодния за Вас кредит.

 Отделете 60 секунди от време си и ни изпратете кратко запитване с описание на желания потребителски кредит и ние ще се свържем с Вас до 1 час, за да Ви предложим най-подходящия за Вас банков кредит. 

Потребителски кредит

Всеки човек в определени моменти се нуждае от допълнителни

средства за покупка на мечтания автомобил, ремонт на жилище,

екскурзия, обучение, здраве.

 

За да изживеете пълноценно тези мигове на щастие, екипът на

Адекс България Ви съдейства да получите бързо и удобно най-

изгодния за Вас кредит.

 

Отделете 60 секунди от време си и ни изпратете кратко запитване

с описание на желания потребителски кредит и ние ще се свържем

с Вас до 1 час, за да Ви предложим най-подходящия за Вас 

банков кредит.

Потребителски кредит

Всеки човек в определени моменти се нуждае от допълнителни средства за покупка на мечтания автомобил, ремонт на жилище, екскурзия, обучение, здраве.

За да изживеете пълноценно тези мигове на  щастие, екипът на Адекс България Ви съдейства да получите бързо и удобно най-изгодния за Вас кредит.

Отделете 60 секунди от време си и ни изпратете кратко запитване с описание на желания потребителски кредит и ние ще се свържем с Вас до 1 час, за да Ви предложим най-подходящия за Вас банков кредит. 

Рефинансиране на кредит

Ако вече ползвате кредит за покупка на жилище, автомобил, за ремонт или друг вид кредит, чрез рефинансиране Вие имате възможност да намалите месечните си плащания по кредита или да изплатите своя кредит по-бързо.

Рефинансирането на Вашия кредит може  да Ви спести  хиляди левове.

Отделете 60 секунди от времето си и ни изпратете кратко запитване с описание на желания от Вас кредит за рефинансиране и ние ще се свържем с Вас до 1 час, за да Ви предложим най-подходящия за Вас банков кредит.

Рефинансиране на кредит

Ако вече ползвате кредит за покупка на жилище, автомобил,

за ремонт или друг вид кредит, чрез рефинансиране Вие

имате възможност да намалите месечните си плащания по

 кредита или да изплатите своя кредит по-бързо.

 

Рефинансирането на Вашия кредит може  да Ви спести

хиляди левове.

 

Отделете 60 секунди от времето си и ни изпратете кратко

 запитване с описание на желания от Вас кредит за

рефинансиране и ние ще се свържем с Вас до 1 час, за да

Ви предложим най-подходящия за Вас банков кредит.

Рефинансиране на кредит

Ако вече ползвате кредит за покупка на жилище, автомобил, за ремонт или друг вид кредит, чрез рефинансиране Вие имате възможност да намалите месечните си плащания по кредита или да изплатите своя кредит по-бързо.

Рефинансирането на Вашия кредит може  да Ви спести  хиляди левове.

Отделете 60 секунди от времето си и ни изпратете кратко запитване с описание на желания от Вас кредит за рефинансиране и ние ще се свържем с Вас до 1 час, за да Ви предложим най-подходящия за Вас банков кредит.

Обединяване на кредити

При обединяване на Вашите кредите в един кредит, Вие имате възможност да намалите значително (в някои случай наполовина) Вашите месечни погасителни  вноски, също и да намалите общия размер на лихвите, таксите, комисионните, застраховките и други допълнителни разходи, дължими за целия период на Вашите кредити.

Обединяването на Вашите настоящи кредити в един нов кредит Ви позволява да управлявате по-лесно кредитите си, като по този начин следите и плащате само една месечна вноска към една банка и спестявате разходи за подръжка на няколко разплащателна сметка и плащане на допълнителни продукти в различни банки. 

Отделете 60 секунди от времето си и ни изпратете кратко запитване с описание на кредитите, които желаете да обедините и ние ще се свържем с Вас до 1 час, за да Ви предложим най-подходящия за Вас банков кредит.

Обединяване на кредити

При обединяване на Вашите кредите в един кредит, Вие имате

възможност да намалите значително (в някои случай наполовина)

Вашите месечни погасителни  вноски, също и да намалите

общия размер на лихвите, таксите, комисионните, застраховките

и други допълнителни разходи, дължими за целия период на

Вашите кредити.

 

Обединяването на Вашите настоящи кредити в един нов кредит

Ви позволява да управлявате по-лесно кредитите си, като по този

начин следите и плащате само една месечна вноска към една

банка и спестявате разходи за подръжка на няколко 

разплащателни сметки и плащане на допълнителни продукти в

различни банки.

 

Отделете 60 секунди от времето си и ни изпратете кратко

запитване с описание на кредитите, които желаете да обедините и

ние ще се свържем с Вас до 1 час, за да Ви предложим най-

подходящия за Вас банков кредит.

Обединяване на кредити

При обединяване на Вашите кредите в един кредит, Вие имате възможност да намалите значително (в някои случай наполовина) Вашите месечни погасителни  вноски, също и да намалите общия размер на лихвите, таксите, комисионните, застраховките и други допълнителни разходи, дължими за целия период на Вашите кредити.

Обединяването на Вашите настоящи кредити в един нов кредит Ви позволява да управлявате по-лесно кредитите си, като по този начин следите и плащате само една месечна вноска към една банка и спестявате разходи за подръжка на няколко разплащателна сметка и плащане на  допълнителни продукти в различни банки.

Отделете 60 секунди от времето си и ни изпратете кратко запитване с описание на кредитите, които желаете да обедините и ние ще се свържем с Вас до 1 час, за да Ви предложим най-подходящия за Вас банков кредит.