Офис: гр. София, ул. Искър 4

 

Работно време:

понеделник-петък

от 08:30 до 17:30 часа

 

тел.             02/ 427 29 18

моб.тел.  0895 960 447

моб.тел.  0988 206 870

 

e-mail: 

adex.bulgaria@gmail.com       

svetoslav.adexbg@gmail.com