Висок клас консултации и услуги

Клиентите на Адекс България получават пълно съдействие през всички етапи на

кредитния процес, при спазване на най-висок европейски стандарт за качество на

предлаганите консултации и услуги. Нашите клиенти поучават най-висок клас

професионални кредитни консултации, преференциални банкови лихви от всички

банки-партньори, лека и ускорена кредитна процедура. Нашите клиенти не

срещат никакви затруднения при структуриране на кредити за покупка на

жилище, при сравняване на кредитни оферти и избора на най-подходяща оферта,

при нотариално изповядване на сделка, при усвояване и финализиране на

кредитния процес. Ние правим така, че тегленето на банков кредит да бъде леко

и приятно преживяване на всеки наш клиент.

Висок клас консултации и услуги

Клиентите на Адекс България получават пълно съдействие през всички етапи на кредитния процес, при спазване на най-висок европейски стандарт за качество на предлаганите консултации и услуги. Нашите клиенти поучават най-висок клас професионални кредитни консултации, преференциални банкови лихви от всички банки-партньори, лека и ускорена кредитна процедура. Нашите клиенти не срещат никакви затруднения при структуриране на кредити за покупка на жилище, при сравняване на кредитни оферти и избора на най-подходяща оферта, при нотариално изповядване на сделка, при усвояване и финализиране на кредитния процес. Ние правим така, че тегленето на банков кредит да бъде леко и приятно преживяване на всеки наш клиент.

Висок клас консултации и услуги

Клиентите на Адекс България получават пълно съдействие през всички етапи на кредитния процес, при спазване на най-висок европейски стандарт за качество на предлаганите консултации и услуги. Нашите клиенти поучават най-висок клас професионални кредитни консултации, преференциални банкови лихви от всички банки-партньори, лека и ускорена кредитна процедура. Нашите клиенти не срещат никакви затруднения при структуриране на кредити за покупка на жилище, при сравняване на кредитни оферти и избора на най-подходяща оферта, при нотариално изповядване на сделка, при усвояване и финализиране на кредитния процес.

Ние правим така, че тегленето на банков кредит да бъде леко и приятно преживяване на всеки наш клиент.

Надеждна и сигурна комуникация с банките

През годините нашия екип е създал и развил перфектни партньорски отношения с банките в България. Ние комуникираме успешно с най-добрите служители от всяка банка-партньор и така спестяваме време и усилия на нашите клиенти. С наша помощ клиентите ни избягват всякакви разминавания и недоразумения при комуникация с банкови служители. Ние водим открита и надеждна комуникация с банките и така осигуряваме максимална яснота, предвидимост и сигурност за нашите клиенти. Ние се грижим за гладко, безпрепятствено и планирано протичане на целия кредитен процес.

Надеждна и сигурна комуникация с банките

През годините нашия екип е създал и развил перфектни партньорски отношения с

банките в България. Ние комуникираме успешно с най-добрите служители от

всяка банка-партньор и така спестяваме време и усилия на нашите клиенти. С

наша помощ клиентите ни избягват всякакви разминавания и

недоразумения при комуникация с банкови служители. Ние водим открита и

надеждна комуникация с банките и така осигуряваме максимална яснота,

предвидимост и сигурност за нашите клиенти. Ние се грижим за

гладко, безпрепятствено и планирано протичане на целия кредитен процес.

Надеждна и сигурна комуникация с банките

През годините нашия екип е създал и развил перфектни партньорски отношения с банките в България. Ние комуникираме успешно с най-добрите служители от всяка банка-партньор и така спестяваме време и усилия на нашите клиенти. С наша помощ клиентите ни избягват всякакви разминавания и недоразумения при комуникация с банкови служители. Ние водим открита и надеждна комуникация с банките и така осигуряваме максимална яснота, предвидимост и сигурност за нашите клиенти. Ние се грижим за гладко, безпрепятствено и планирано протичане на целия кредитен процес.

Преференциални банкови лихви

Нашите експерти договарят с банките-партьори преференциални лихви, с което спестяваме десетки хиляди левове на всеки отделен клиент. В зависимост от кредитния си профил, всеки наш клиент получава персонално договорена за него преференциална лихва и индивидуални качествени условия за кредит от всяка банка-партньор.

Преференциални банкови лихви

Нашите експерти договарят с банките-партьори преференциални лихви, с което

спестяваме десетки хиляди левове на всеки отделен клиент. В зависимост от

кредитния си профил, всеки наш клиент получава персонално договорена за него

преференциална лихва и индивидуални качествени условия за кредит от всяка

банка-партньор.

Преференциални банкови лихви

Нашите експерти договарят с банките-партньори преференциални лихви, с което спестяваме десетки хиляди левове на всеки отделен клиент. В зависимост от кредитния си профил, всеки наш клиент получава персонално договорена за него преференциална лихва и индивидуални качествени условия за кредит от всяка банка-партньор.

100% клиентска удовлетвореност

Всеки клиент на Адекс България получава специално внимание, грижа и персонално отношение. Всеки кредит и всеки отделен казус се разглеждат индивидуално и внимателно при максимална степен на ангажираност от страна на нашите експерти. Нашите клиенти имат възможността да комуникират свободно и неограничено с нас и да получават отговор на всеки свой въпрос в реално време. Екипът ни е силно ангажиран с всеки отделен клиент и защитава единствено неговите финансови интереси. Ние сме пристрастни единствено към удовлетворяване на нуждите и потребностите на нашите клиенти. Гордеем се с постигнатата от нас уникална 100 процентова клиентска удовлетвореност.

100% клиентска удовлетвореност

Всеки клиент на Адекс България получава специално внимание, грижа и

персонално отношение. Всеки кредит и всеки отделен казус се разглеждат

индивидуално и внимателно при максимална степен на ангажираност от страна

на нашите експерти. Нашите клиенти имат възможността да комуникират

свободно и неограничено с нас и да получават отговор на всеки свой въпрос

в реално време. Екипът ни е силно ангажиран с всеки отделен клиент и защитава

единствено неговите финансови интереси. Ние сме пристрастни единствено към

удовлетворяване на нуждите и потребностите на нашите клиенти. Гордеем се с

постигнатата от нас уникална 100 процентова клиентска удовлетвореност.

100% клиентска удовлетвореност

Всеки клиент на Адекс България получава специално внимание, грижа и персонално отношение. Всеки кредит и всеки отделен казус се разглеждат индивидуално и внимателно при максимална степен на ангажираност от страна на нашите експерти. Нашите клиенти имат възможността да комуникират свободно и неограничено с нас и да получават отговор на всеки свой въпрос в реално време. Екипът ни е силно ангажиран с всеки отделен клиент и защитава единствено неговите финансови интереси. Ние сме пристрастни единствено към удовлетворяване на нуждите и потребностите на нашите клиенти. Гордеем се с постигнатата от нас уникална 100 процентова клиентска удовлетвореност.

Безплатни услуги

Адекс България предоставя на своите клиенти най-висок клас кредитни консултации и посреднически услуги при работа с банки и кредити. Всички наши услуги са напълно безплатни.

Безплатни услуги

Адекс България предоставя на своите клиенти най-висок клас кредитни консултации и посреднически услуги при работа с банки и кредити. Всички наши услуги са напълно безплатни.

Безплатни услуги

Адекс България предоставя на своите клиенти най-висок клас кредитни консултации и посреднически услуги при работа с банки и кредити. Всички наши услуги са напълно безплатни.

Партньори